top of page

Opresija stanuje u intimi - feminističko kazalište potlačenih

Magdalene Herucine, POKAZov feministički kolektiv, dio je velike međunarodne mreže feminističkog kazališta potlačenih.


U trećem broju Čitanke izašao je fragment iz knjige Barbare Santos u kojoj je opisana povijest mreže, kao i metodologija rada, u prijevodu s portugalskog Josipe Lulić.

Uz kratak uvodni tekst i prijevod poglavlja iz knjige, preveden je i prvi manifest mreže Magdalene kojeg donosimo ovdje:


Prvi Manifest međunarodne mreže Magdalene


Mreža u pokretu

Kroz godine ja sam se promijenila

svetica, vještica, i kurva

Al’ ne šutim ja, al’ ne šutim ja,

Jaka i borbena, sve to!

I ne šutim ja, ne šutim ja.


Mi, osobe socijalizirane kao žene, umjetnice-aktivistice, praktikantice Kazališta potlačenih, stvaramo Međunarodnu mrežu Ma(g)dalena kako bismo porazile patrijarhalnu ideju da smo same, da smo krhke i inferiorne, da trebamo pravdati naše postupke i nositi težinu cijeloga svijeta. Borimo se za prevladavanje opresija koje se pojavljuju u svim prostorima koje nastanjujemo, i koje ograničavaju i/ili onemogućuju naše dostojanstvo i prilike za razvoj, slobodu i sreću. Želimo promijeniti svijet na temeljima solidarnosti, snage afekta i kolektiva. Razvijamo vlastitu estetiku, koja uključuje nas, i koja je naše oruđe za istraživanje, stvaranje i umjetničku proizvodnju u svrhu promjene opresivne stvarnosti.

Zajedno želimo ostvariti san o društvu utemeljenom na pravdi, oslobođenom od kapitalističke ideologije natjecanja, eksploatacije ljudskog bića i uništavanja prirode. Društvo bez rasizma, seksizma, homofobije, lezbofobije, bez stereotipa ili društvenih uloga. Društvo bez patrijarha, u kojem je moguće ponovno osmisliti i multiplicirati prostore moći, te omogućiti raznolikost onih koji ih zaposijedaju.

Radimo na prevladavanju ideje roda kao onog što definira prava, prostor i društvenu funkciju. Istražujemo različite oblike razumijevanja sebe kao žena – mobilizatorske snage identitetskog pripadanja – imajući u vidu i uvažavajući kulturne prakse koje svaka od nas želi propitati. Različitih smo porijekala, kultura, nacija, rasa, društvenih klasa i seksualnih orijentacija… Naš se pokret zasniva na prepoznavanju i poštivanju tih specifičnosti. Prioritiziramo ideju kolektivizacije kao strategije osnaživanja na temeljima ljubavi i snage, borbe i izražajnosti.

Kroz dijalektički i dijaloški proces, koji prepoznaje specifikum svake od ovih sfera, progovaramo o iskustvima s različitim nijansama opresije koje se prepliću, poput klase, rase, roda i seksualnosti. Stupamo u savez s pučkim estetikama kako bi se postavile u opoziciju spram onih dominantnih. Prepoznajemo važnost simboličkog, važnost tijela, pjesme, plesa, izvornih elemenata svakog prostora i naših pramajki. U procesu smo samoosvještavanja i refleksije o vlastitom reproduciranju stereotipa. U ratnom smo pohodu da porazimo svaku misao ili radnju koja nas veže uz potlačeni položaj, kako u našim vlastitim prostorima, tako i u svijetu.

Naša estetika poziva na raznolikost čitanja, višestrukost pogleda na svijet. Ne radimo kazalište “roda” za žene, želimo izraziti feminističku estetiku Ma(g)dalena. Želimo napisati vlastitu povijest u ime svojih pramajki, u ime nas samih i u ime onih koje dolaze.

Revolucija će biti feministička ili je neće biti!


Ponovno steći ono što je Eva izgubila…

I Lilith, i naše pramajke, i tolike poput nas…

Teritorij, riječ i tijelo, uživanje, autonomiju, slobode. Odbijamo poziciju tlačenja, obezvrjeđivanja i zatočeništva u koju nas je, povijesno gledano, ovo društvo dovodilo. A zato što odbijamo reproducirati “naturalizirane” opresije, gradimo prostor osnaživanja, slobode i autonomije u kojem se možemo susresti i prepoznati kako bismo ojačale svoje borbe.


Ne tražimo dozvolu ni za ulazak, ni za izlazak iz raja.

1. Borimo se protiv svih oblika tlačenja; kroz ponovno prisvajanje sredstava za umjetničku proizvodnju i društveno-političko djelovanje, konkretno i kontinuirano.

2. Borimo se za osvajanje svojih seksualnih i (ne)reproduktivnih prava.

3. Borimo se za raskid s heteropatrijarhalnim stereotipima.

4. Borimo se za dokidanje privilegija i svoje oslobođenje, kao i za prepoznavanje i transformaciju vlastitih privilegija.

5. Borimo se za stvaranje formi međusobnih odnosa koje će se bazirati na sestrinstvu i organizaciji, uz poštivanje individualne i kolektivne procese.

Polazeći od feminizma, uz uvažavanje međusobnih razlika, znajući da smo sposobne za radosnu pobunu koja aktivira naše potencijale, naše političko opredjeljenje zahtijeva dekolonizaciju vlastitih tijela, odnosa i prostora koje nastanjujemo.

6. Obvezujemo se na neprestano samopreispitivanje i transformaciju svojih svakodnevnih praksi koje služe osnaživanju heteropatrijarhata.

7. Naše usmjerenje podrazumijeva angažman u zajednicama u kojima se nalazimo, te njihovim pokretima i društvenim organizacijama, uz osnaživanje, multiplikaciju i artikulaciju procesa društvene promjene, od potlačenih za potlačene.

8. Odbijamo elitističke prakse i radimo na stvaranju savezništva za mene, za nas i za druge.


Međunarodna mreža Ma(g)dalena

Siječanj 2016., Matagalpa, Nikaragva


Cijeli prilog pročitajte ovdje


17 views0 comments

Comments


bottom of page