top of page
Cover projekt.jpg

Zajednica za budućnost

Nositelj projekta: Udruga Vestigium

Šifra projekta UP.04.2.1.11.0259

Partner: Centar za kazalište potlačenih

Trajanje projekta: 23.12.2021.-23.12.2022.

 

Projektom će se ojačati stručni kapaciteti naše dvije organizacije, potaknut će se održivost postojećih i razvoj novih programa socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja, povećat će se kvaliteta i broj usluga temeljenih na potrebama lokalne zajednice, posebno u doba pandemije.

Opći cilj ovog projekta je osigurati razvoj civilnoga društva u RH koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifični cilj 1 je jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.

Specifični cilj 2. je unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Aktivnosti koje ćemo provoditi:

1) organiziranje izobrazbe predstavnika OCD-a u područjima održivog razvoja zajednica te metoda grupnog rada, čime će se unaprijediti kvaliteta rada i razviti nove usluge Vestigiuma i Pokaza u budućnosti;

2) jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne

zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama) s ciljem točnog i pravovremenog utvrđivanja potreba u zajednici i planiranja odgovora na njih;

3) organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja - aktivnosti ciljane na zadovoljenje mapiranih potreba građana, od kojih će neke biti provedene u suradnji i sa drugim OCD-ovima;

4) organiziranje volonterskih aktivnosti, menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini - s ciljem pomoći članovima zajednice pogođenima posljedicama pandemije.

5) Razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavljanje home office-a).

 

Cilj aktivnosti je ojačati kapacitete 10

OCD-a educiranjem, mentoriranjem i dijeljenjem primjera dobre prakse te razviti međusobnu suradnju.

 

Ciljna skupina projekta su 2 organizacije

civilnog društva, a krajnji korisnici druge udruge i građani Zagreba, gdje će se projekt i provoditi

 

Ukupna vrijednost projekta je 496.993,84kn, od čega su bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 422.444,76kn, te Državnog proračuna RH 74.549,07kn.

 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Centra za kazalište potlačenih - POKAZ. 

bottom of page