top of page
foto mario.jpeg
mrg-2.jpg

Lakši put
(MARIO)

MARIO je projekt Minority Rights Group Europe (MRG), posvećen zagovaranju prava manjina na razini Europske Unije, a dio je EU programa CERV.* 

MARIO podržava POKAZ-ov projekt pod nazivom Lakši put, koji se bavi preprekama s kojima se djeca romske narodnosti susreću u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.  Lakši put obuhvaća istoimenu predstavu legislativnog kazališta, zagovaračku kampanju, kao i kampanju na društvenim mrežama. 

* Sadržaj predstave, ovih stranica, kao i društvenih mreža Centra za kazalište potlačenih - POKAZ isključiva su odgovornost POKAZa, te ni na koji način ne odražavaju stavove Europske Unije ili Minority Rights Group Europe. 

bottom of page