top of page

Edukacijske radionice za rad s djecom i mladima


Metoda koju često koristimo u svom radu je forum kazalište i ona je jedna od metoda kazališta potlačenih. Ona se koristi u suradnom odnosu u radu s djecom, mladima i osobama pomažućih profesiju s osnovnim ciljem osnaživanja na prepoznavanje i borbe protiv društvene nepravde u svojoj okolini. Uz to, putem radionica koje organiziramo stječe se samopouzdanje, razvija kreativnost, potiče suradnja i empatija, uči otvorena komunikacija, razvija kritička svijest i tako dalje. Radionice uobičajeno traju jedan vikend (14 sati) ili ovisno o mogućnosti grupe (više dana po par sati). Na njima se teorijski predstavlja metoda, iskustveno prolazi različite vježbe, te naposljetku dolazi do vlastitih kazališnih scena koje proizlaze iz iskustva opresije. Također i kao forum skupina izvodimo forum priče različitih tematika koje uključuju doživljenu socijalnu nepravdu.

U suradnji s međunarodnom organizacijom School of peace, te Katherine Gray, dramskom pedagoginjom razvili smo i program korištenja metoda kazališta potlačenih za usvajanje stranog jezika pod nazivom Žirafe, te također provodimo radionice za djecu i odrasle za usvajanje stranog jezika, te edukacijske radionice za nastavnike_ce.

RADIONICA FORUM KAZALIŠTA ZA NASTAVNIKE I NASTAVNICE

CKP POKAZ provodi edukacijske treninge za nastavnike i stručne suradnike koji žele produbiti znanje o kazalištu potlačenih i koristiti ga u vlastitom radu u školi. Krajnji je cilj da se unutar škola organiziraju grupe kazališta potlačenih koje bi služile kao platforme demokratskog i kreativnog učešća učenika u formuliranju problema i traženja rješenja u suradnji s cijelim sustavom (nastavnim i nenastavnim osobljem škole, roditeljima i lokalnom zajednicom).

IZVEDBE FORUM PRIČA U ŠKOLAMA I DRUGIM ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Forum skupina udruge POKAZ na poziv i u suradnji s osnovnim, srednjim školama i drugim odgojno obrazovnim ustanovama igra jednu od pripremljenih forum priča, s obzirom na potrebe zajednice (vršnjačko nasilje, nasilje putem interneta, rodno uvjetovano nasilje). Priča je dramaturški formirana kao postavljanje problema - pitanja, na koje potencijalne odgovore daje publika kroz otvaranje diskusije i direktne intervencije na pozornici. Teme i rješenja koja su se pojavila kroz forum kazalište potom nastavnici i stručni suradnici obrađuju kroz daljnji direktan rad s djecom u redovnoj nastavi.​

bottom of page