top of page

COFA
(Community Organising
For All)  

U sklopu projekta COFA, zajedno s partnerima i prijateljima iz organizacija Giolli Coop iz Italije (koja i vodi projekt), Zavod Bob iz Slovenije, te English for Action iz Ujedinjenog kraljevstva, bavimo se osmišljanjem i promišljanjem inkluzivnih pristupa organiziranju u zajednici (community organising). Uz pomoć, među ostalim, i metoda i tehnika kazališta potlačenih, želimo podržati osobe koje se bave obrazovanjem odraslih u tome da vlastitu praksu učine demokratskijom, inkluzivnijom i prijemčivijom za lingvistički raznolike zajednice migranata/migrantkinja i izbjeglica.

U razdoblju između 1. listopada 2022. i 31. srpnja 2023. održale smo ili ćemo održati tri radionice: jednu posvećenu organiziranju u zajednici, drugu novinskom, a treću legislativnom kazalištu.

Jedan od rezultata projekta COFA bit će i podcast, osmišljen na način da svaka od uključenih organizacija producira  po jednu epizodu, koja će se baviti situacijom u zemlji iz koje ona dolazi i kontekstom u kojem djeluje. U planu su i serija tekstova osmišljenih na istom principu, kao i internetska stranica s resursima za podršku participarnoj i višejezičnoj facilitaciji, priručnici za novinsko i legislativno kazalište, kao i vodič za stvaranje participatornih videa.

Projekt je financiran iz sredstava programa Erasmus+.

cofa-3.jpg
cofa-2.jpg
cofa-4.jpg
cofa-7.jpg
bottom of page