top of page

TKO SMO?

FORUM SKUPINA “POKAZ”

Udruga POKAZ registrirana je 2015. godine, osnovana je s ciljem promicanja, istraživanja, razvijanja i educiranja o dramskim tehnikama, teoriji i metodologiji Kazališta potlačenih i kritičke pedagogije te promicanja kvalitete života. Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području kulture, umjetnosti, odgoja i obrazovanja, zaštite ljudskih prava i socijalnih politika. Pokaz je organizacija koja promiče inkluzivnost, dijalog i pravednost putem društveno-angažiranog rada koristeći različite dramsko-pedagoške metode s naglaskom na kazalište potlačenih te kritičku pedagogiju, s ciljem dokidanja opresija i stvaranja pravednog društva.


Skupina je 2010. godine počela djelovati u sklopu udruge Zagrebačkog savjetovališta protiv nasilja djece i mladih “Luka Ritz” koristeći se dramskim djelovanjem kao alatom društveno-angažirane, kazališne prakse u prevenciji nasilja među i nad djecom i mladima, te aktiviranjem „tihe većine“ pasivnih promatrača radeći pritom na temama koje koreliraju s temeljnim sadržajima odgoja i obrazovanja za mir: nenasilna komunikacija i transformacija sukoba, nenasilno djelovanje, usvajanje vrijednosti zaštite ljudskih prava, poticanje suradnje, izražavanje vlastitih identiteta i uvažavanje različitosti, aktivno rješavanje problema i aktivan odnos prema zajednici. 

Što je sve pokaz

Artivistički kolektiv

Koristimo kazalište potlačenih kao alat za politička i estetska istraživanja te društvenu promjenu.

Platforma za učenje i eksperimentiranje s kazalištem potlačenih

U POKAZ su dobrodošle sve osobe koje žele istraživati i produbljivati vlastitu praksu dramske i kritičke pedagogije i kazališta potlačenih, bez obzira na to jesu li dio kolektiva ili organizacije

Formalna organizacija

Osnovale smo Centar za kazalište potlačenih kao formalnu organizaciju kako bismo si omogućile sudjelovanje u institucijalnom i zagovaračkom radu.

POKAZNIŠTVO

Osobe uključene u djelovanje

Josipa Lulić

Programsko organizacijska voditeljica

Od 2002. aktivno se bavi kazalištem potlačenih. Voditeljica i suvoditeljica mnogobrojinih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu, performansa, javnih izvedbi forum kazališta te drugih javnih akcija u suradnji s nizom udruga. Vodila i radionice u okviru treninga za mlade aktiviste za mir u zajednici Mladi MIRamiDA te predavala kolegij Forum teatar na Mirovnim studijima CMS-a. Sudjelovala u edukaciji srednjoškolaca za ljudska prava u CMS-u u sklopu Škole ljudskih prava. Od 2010. do 2017. radila kao vanjska suradnica na svim projektima forum-kazališta Savjetovališta „Luka Ritz“; suvodila forum-skupinu Savjetovališta i radionice forum-kazališta te glumi i jockerira u forum-izvedbama. Među raznim edukacijama izdvaja se ona iz 2015. godine u Svjetskom centru za kazalište potlačenih CTO u Rio de Janeiru, Brazil.

Dinko_Jopa_Mare_Andrea_Marko_Lukuni%C3%8

PARTNERSTVA I SURADNIŠTVO NA PROJEKTIMA FORUM-KAZALIŠTA

PARTNERICE:

O.Š. Cvjetno naselje,

O.Š. Frana Galovića,

O.Š. Mladost,

O.Š. Stenjevec,

O.Š. dr. Vinka Žganca,

O.Š. Ivana Meštrovića,

O.Š. Ivana Gundulića

 

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava,

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave i (matična ustanova i odjel smještaja ul. Otona Župančića)

 

Pravni fakultet; Studijski centar socijalnog rada, prof. dr.sc. Kristina Urbanc

 

Centar za mirovne studije

School of Peace

 

SURADNICE:

O.Š. Žitnjak,

O.Š. August Cesarec,

O.Š. Medvedgrad,

O.Š. Trnjanska,

O.Š. Trnsko,

O.Š. Tin Ujević,

O.Š. S.S. Kranjčević,

O.Š. Pantovčak,

Prva ekonomska škola,

VII. gimnazija,

PSV Prelog,

XVIII gimnazija,

XII gimnazija,

Upravna I birotehnička škola,

Grafička škola,

Srednja škola za medicinske sestre,

Druga ekonomska škola,

Veterinarska škola
 

Učenički dom Tin Ujević

Učenički dom za medicinske sestre, Mlinarska

Učenički dom Željezničke tehničke škole

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju: dr.sc. Ana Širanović, prof.dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš,

Učiteljski fakultet, Katedra za hrvatski jezik, scensku i medijsku kulturu: dr.sc. Maša Rimac Jurinović, prof.dr.sc. Iva Gruić,

Hrvatski studiji, studij sociologije i komunikologije, prof. dr.sc. Renato Matić,

Fakultet političkih znanosti, studij novinarstva, prof. dr.sc. Gordana Vilović

Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije

Teatar Tirena

Udruga Hrabri telefon,

Udruga Zamisli,

Vox Feminae

B.a.b.e.

Brid: baza za radničku demokraciju

Udruga Vestigium

Life Potential

Link: kreativne radionice

Gradsko kazalište Trešnja
Zagreb Pride

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Hrvatski centar za dramski odgoj

Savez društava Naša djeca

Institut za političku ekologiju/ Zelena akademija

Atelieri Žitnjak

Jopa_Mare_Andrea_2_Marko_Lukuni%25C3%2584%25C2%2587_PIXSELL_edited_edited.jpg
bottom of page