top of page

TKO SMO?

77311072_2595338277216641_50131484055647

FORUM SKUPINA “POKAZ”

Udruga POKAZ registrirana je 2015. godine, osnovana je s ciljem promicanja, istraživanja, razvijanja i educiranja o dramskim tehnikama, teoriji i metodologiji Kazališta potlačenih i kritičke pedagogije te promicanja kvalitete života. Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području kulture, umjetnosti, odgoja i obrazovanja, zaštite ljudskih prava i socijalnih politika. Pokaz je organizacija koja promiče inkluzivnost, dijalog i pravednost putem društveno-angažiranog rada koristeći različite dramsko-pedagoške metode s naglaskom na kazalište potlačenih te kritičku pedagogiju, s ciljem dokidanja opresija i stvaranja pravednog društva.

 

Skupina je 2010. godine počela djelovati u sklopu udruge Zagrebačkog savjetovališta protiv nasilja djece i mladih “Luka Ritz” koristeći se dramskim djelovanjem kao alatom društveno-angažirane, kazališne prakse u prevenciji nasilja među i nad djecom i mladima, te aktiviranjem „tihe većine“ pasivnih promatrača radeći pritom na temama koje koreliraju s temeljnim sadržajima odgoja i obrazovanja za mir: nenasilna komunikacija i transformacija sukoba, nenasilno djelovanje, usvajanje vrijednosti zaštite ljudskih prava, poticanje suradnje, izražavanje vlastitih identiteta i uvažavanje različitosti, aktivno rješavanje problema i aktivan odnos prema zajednici. 

Što je sve POKAZ

Artivistički kolektiv

Koristimo kazalište potlačenih kao alat za politička i estetska istraživanja te društvenu promjenu.

Platforma za učenje i eksperimentiranje s kazalištem potlačenih

U POKAZ su dobrodošle sve osobe koje žele istraživati i produbljivati vlastitu praksu dramske i kritičke pedagogije i kazališta potlačenih, bez obzira na to jesu li dio kolektiva ili organizacije

Formalna organizacija

Osnovale smo Centar za kazalište potlačenih kao formalnu organizaciju kako bismo si omogućile sudjelovanje u institucijalnom i zagovaračkom radu.

POKAZNIŠTVO

Osobe uključene u djelovanje i koordinaciju kolektiva

Financijski izvještaji udruge

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

programski izvještaji udruge

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

PARTNERSTVA I SURADNIŠTVO NA PROJEKTIMA FORUM-KAZALIŠTA

 

PARTNERICE:

O.Š. Cvjetno naselje,

O.Š. Frana Galovića,

O.Š. Mladost,

O.Š. Stenjevec,

O.Š. dr. Vinka Žganca,

O.Š. Ivana Meštrovića,

O.Š. Ivana Gundulića

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava,

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave i (matična ustanova i odjel smještaja ul. Otona Župančića)

Pravni fakultet; Studijski centar socijalnog rada, prof. dr.sc. Kristina Urbanc

Centar za kulturu i informacije Maksimir

Centar za mirovne studije

Savez društava Naša djeca

Romska organizacija mladih Hrvatske

Udruga Vestigium

KUD Transformator, Slovenija

Kuringa, Njemačka

Paso a paso, Francuska

uTOpia, Španjolska

TDU Wien, Austria

Educat Kollektiv, Njemačka

Inter Alia, Grčka

Institute for Roma and minorities, Njemačka

Art Fusion, Rumunjska

Cooperativa Giolli, Italija

English for Action, UK

Zavod Bob, Slovenija
 

SURADNICE:

O.Š. Žitnjak,

O.Š. August Cesarec,

O.Š. Medvedgrad,

O.Š. Trnjanska,

O.Š. Trnsko,

O.Š. Tin Ujević,

O.Š. S.S. Kranjčević,

O.Š. Pantovčak,

Prva ekonomska škola,

VII. gimnazija,

PSV Prelog,

XVIII gimnazija,

XII gimnazija,

Upravna I birotehnička škola,

Grafička škola,

Srednja škola za medicinske sestre,

Druga ekonomska škola,

Veterinarska škola

Učenički dom Tin Ujević

Učenički dom za medicinske sestre, Mlinarska

Učenički dom Željezničke tehničke škole

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju: dr.sc. Ana Širanović, prof.dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš,

Učiteljski fakultet, Katedra za hrvatski jezik, scensku i medijsku kulturu: dr.sc. Maša Rimac Jurinović, prof.dr.sc. Iva Gruić,

Hrvatski studiji, studij sociologije i komunikologije, prof. dr.sc. Renato Matić,

Fakultet političkih znanosti, studij novinarstva, prof. dr.sc. Gordana Vilović

Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije

Teatar Tirena

Udruga Hrabri telefon,

Udruga Zamisli,

Vox Feminae

B.a.b.e.

Brid: baza za radničku demokraciju

Life Potential

Link: kreativne radionice

Gradsko kazalište Trešnja
Zagreb Pride

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Hrvatski centar za dramski odgoj

Institut za političku ekologiju/ Zelena akademija

Atelieri Žitnjak

bottom of page