top of page
kj-2.jpg

Kazališni
jezik

Program Kazališni jezik Centra za kazalište potlačenih POKAZ, usmjeren je na naše nove susjede: osobe migrantskog iskustva koje žive i rade u Zagrebu, a hrvatski im nije materinji jezik. Kazališni jezik obuhvaća kontinuirani rad s različitim grupama usmjeren na usvajanje hrvatskog jezika, ali na podlozi vrijednosti POKAZ-a - dijaloga, inkluzivnosti i pravednosti putem društveno angažiranog djelovanja. To podrazumijeva da učenju jezika pristupamo kreativno, participativno, solidarno i angažirano.

 

KREATIVNI PRISTUP

Metoda koja se nalazi u podlozi svih aktivnosti POKAZ-a  jest kazalište potlačenih. To znači da znatan dio svakog susreta provedemo u kazališnim vježbama i igrama. One služe tome da kroz višemodalni pristup olakšamo usvajanje jezika, ali i da stvorimo opuštenu i zaigranu atmosferu, demehaniziramo tijelo, izgradimo odnose koji su osnova izgradnje zajednice, otvorimo prostor za stvaranje protunarativa, te pružimo prostor za umjetničku i kulturnu participaciju. 

 

PARTICIPATIVNI PRISTUP

Slijedeći principe kritičke pedagogije Paula Freirea, proces učenja ne doživljavamo kao “bankarski model” unutar kojeg  učitelj ima svo znanje koje onda predaje učenicima, već dijaloški, participativni pristup u kojem učenici sukreiraju sam proces učenja, prepoznaju znanje koje već posjeduju, dijele informacije, međusobno uče, koriste sve komunikacijske alate koje imaju na raspolaganju, određuju smjer i teme procesa učenja.

 

SOLIDARNI PRISTUP

Osnovna pozicija iz koje polazimo ideja je fundamentalne solidarnosti: nitko nije slobodan dok svi nismo slobodni. U tom smislu učitelji često i sami postaju učenici, te znanja koja dobiju na radionicama inkorporiraju u svoj rad. Prepoznaju kako vlastite privilegije, tako i mogućnost djelovanja koja će  učenicima olakšati ne samo usvajanje jezika, nego i snalaženje u novoj sredini u sustavu koji ih nerijetko  stavlja u nepovoljni položaj. Vrsta i medij djelovanja ovisi o samim učiteljima, ali uvijek podrazumijeva ravnopravan odnos, dijeljenje informacija i amplificiranje glasova koji  u dominantnom diskursu obično često ostaju skrajnuti.

 

ANGAŽIRANI PRISTUP

Angažirani pristup pravi puni krug i vraća se korijenima kazališta potlačenih, koje je u svim svojim pojavnim oblicima  metoda za propitivanje sistemskih nepravdi  i zamišljanje društvene promjene.  Iz kazališnih vježbi i igara razvijaju se  kratke scene, kojima je zajedničko to da osim usvajanja jezika zahvaćaju u pitanja društvenih odnosa: tematiziraju se konkretni problemi  s kojima se ljudi susreću, a koji su sastavni  dio šireg sustava kapitalizma, patrijarhata, nacionalizma, rasizma itd, koji stvara društvenu nejednakost i održava se na njoj.

Ukoliko ste zainteresirani za učenje hrvatskoga kao stranog jezika, ili znate nekoga tko jest i kome bi koristilo, pišite nam na kazalisnijezik@gmail.com!

kj-1.jpg
kj-4.jpg
kj-3.jpg

If you are interested in learning Croatian as a foreign language, or know someone who is and who would benefit from it, write to us at kazalisnijezik@gmail.com!​

bottom of page