top of page

ŠTO RADIMO?

Opis u nastavku - detaljnije o metodama na linku ispod

KAZALIŠTE POTLAČENIH

Kazalište potlačenih vrsta je interaktivnog političkog teatra koju je šezdesetih godina u Brazilu razvio Augusto Boal, te ju je desetljećima potom zajedno sa svojim suradnicima nastavio razvijati kroz radionice i predstave u cijelome svijetu. Ovaj termin obuhvaća niz kazališnih i aktivističkih tehnika koje povezuje inzistiranje na demokratskom dijalogu i (samo)osnaživanju potlačenih skupina. Sve tehnike Kazališta potlačenih ukorijenjene su u svakodnevnom iskustvu nasilja i opresije, kako bi sudionici/e od pasivnih promatrača postali/e aktivni/e sudionici/e vlastitih života, ali i kako bi sudionice/e svojim djelovanjem (umjetničkim i aktivističkim) potaknuli članove i članice zajednica iz kojih dolaze na djelovanje – kako na kazališnim daskama, tako i na ulici i u školi ili na radnom mjestu. Proživljena iskustva opresije tako se kroz igre i kazališne i umjetničke vježbe prerađuju, dijele i promišljaju, kako bi na koncu radionice proizvela umjetničko djelo, koje potom i samo kod publike postaje pogon za daljnje promišljanje, utoliko što je poziva na sudjelovanje i omogućuje joj djelovanje. Tehnike Kazališta potlačenih raznovrsne su, ali sve dijele iste osnovne principe: utemeljene su na življenim opresijama, dijalogu, pozivu na djelovanje.
Tehnike kazališta potlačenih su: forum-kazalište, nevidljivo kazalište, kazalište slika, legislativno kazalište, novinsko kazalište, duga želja.

FORUM KAZALIŠTE

Aktivnosti forum-kazališta bazirane su na metodi rada prema konceptu Kazališta potlačenih. Riječ je o društevno angažiranoj, aktivirajućoj i kreativnoj kazališnoj praksi, koja stvara prostor dijaloga i djelovanja u kojem se događa iskustveno učenje, spajanje osjetilnog i kognitivnog, osobnog i društvenog, a koja doprinosi osnaživanju i transformaciji uključenih sudionika. 

 

Forum-kazalište jedna je od najraširenijih tehnika suvremene dramske pedagogije i primjenjuje se u više od 100 zemalja svijeta te se koristi u školama te u sredinama sa specifičnim grupacijama, npr. ovisnicima, zlostavljanim ženama, zatvorenicima, djecom s poteškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju, itd. U osnovi ideje kazališta potlačenih pa tako i forum-kazališta je da potiče ljude na djelovanje, budući da kroz scenu (model-priču) postavlja pitanje, a odgovor dobiva u obliku reakcija, intervencija publike. Teme koje prikazuju model-priče jesu društveno relevantne, publici iskustveno bliske, bazirane na nekom obliku nepravde u kojem se protagonist pokušava izboriti za sebe, a antagonist mu ne dopušta. Publici se postavlja pitanje „Što bih ja napravio?“ te „Postoji li alternativa?“. Kroz postavljanje pitanja, savjetima te ulazeći u uloge, publika sudjeluje u rješavanju nekog društvenog, naizgled nerješivog problema. Učestvovanje u forum-igri doprinosi osvještavanju i osnaživanju samih sudionika, razvoju njihovih socijalnih kompetencija, kritičnosti i odgovornosti te poboljšava njihovu uključenost i angažiranost u društvena događanja. Potiče i jača građansku svijest prema djelovanju i reakciji na nepravdu, jer "forum-priča" djeluje na sudionike kao "kamenčić u cipeli", žulja ih i ne daje im mira, traži od učesnika da kreativno misle i da se suočavaju s problemom, čuju i uvažavaju tuđa mišljenja te djeluju koristeći metode nenasilnog rješavanja sukoba.

U procesu radioničkog rada skupina (bez obzira na uzrast) prolazi kroz sljedeća područja grupnog, dramsko-pedagoškog rada:

-  vježbe upoznavanja, opuštanja  i zbližavanja;

-  vježbe povjerenja, koncentracije i osjetilnih senzacija;

-  vježbe osvještavanja i korištenja tijela i glasa;

-  vježbe osvještavanja pozicija moći i sukoba;

-  vježbe osvještavanja emocija; 

-  vježbe imaginacije;

-  vježbe pantomime;

-  vježbe  improvizacije; 

-  kazalište slika (image teatar);

-  priprema i oblikovanje forum-priča koje proizlaze iz iskustva sudionika kroz mnoštvo glumačkih vježbi.

ZAŠTO?

Zajedničko vršnjačko iskustveno učenje tijekom dramskog izvedbenog te radioničkog rada pridonosi razvoju osobnih snaga, socijalnih vještina, dubljih međuljudskih odnosa kroz dijeljenje iskustava, mišljenja i osjećaja s drugima, razvija empatiju te izražavanja emocija na zdrav i konstruktivan način, povećava samopouzdanje te prihvaćanje samoga sebe.

 

S druge strane, budući da se radi o dramskoj metodi i procesu koji oblikuje dramsko, stvaralačko iskustvo, sudionici osvještavaju svoje kreativne snage što doprinosi:

 • razvoju govornih, izražajnih sposobnosti i vještina;

 • poticanju izražavanja osjećaja, stavova i potreba;

 • razvoju motoričkih sposobnosti i osvještavanju tijela (“govor tijela”);

 • razvoju mašte i kreativnosti;

 • sticanje usmjerenosti na rad i koncentracija

 • stjecanju sigurnosti za javni nastup i samopouzdanja.

 

Specifični ciljevi (uz gore navedene) koji se postižu primjenom metode forum-kazališta su:

 • osnaživanje sudionika

 • osvještavanje  i informiranje sudionike o raznorodnim problemima nasilja među djecom i mladima (primarna prevencija) te njegovim posljedicama

 • osvještavanje i aktiviranje „tihe većine“ promatrača, na uključivanje i rješavanje problema nasilja u svojoj sredini

 • jačanje vještina aktivnog demokratskog građanstva: razvoj društvene svijesti, kritičnost i odgovornosti, uključenost i angažiranost mladih u društvena događanja te poticanje jače građanske svijesti prema djelovanju i reakciji na nepravdu 

ZA KOGA?

 • djeca predškolske dobi

 • osnovnoškolci/ke

 • srednjoškolci/ice

 • studenti/ice

 • djeca i mladi s teškoćama u razvoju

 • djeca i mladi s poremećajima u ponašanju

 • mladi koji se pripremaju za rad s djecom i mladima/ volonteri

 • prosvjetni djelatnici i stručni suradnici u školama

 • roditelji

 • potlačene skupine – društveno marginalizirane, izolirane i ranjive skupine

 

Prema Deklaraciji Međunarodne organizacije kazališta potlačenih, potlačene su one osobe ili grupe koje su socijalno, kulturno, politički, ekonomski, rasno, seksualno ili na bilo koji drugi način zakinute za pravo na dijalog ili im je na neki drugi način smanjeno to pravo. 

Dijalog je slobodna razmjena s drugima, sudjelovati u ljudskom društvu jednakih, poštovati različitosti I biti poštovan.

bottom of page