top of page
ACF.png

Rodna ravnopravnost je zakon!

Centar za kazalište potlačenih POKAZ dio je ACF projekta o rodnoj neravnopravnosti i rodno uvjetovanom nasilju  s partnerima KUD Transformator iz Slovenije i Mirovni Inštitut.

----

U sklopu projekta "Rodna ravnopravnost je zakon!"  želimo dosegnuti mladu publiku koja bi imala priliku promišljati o rodnim ulogama, o internaliziranim obrascima, o rodnim stereotipima i o granicama identifikacije koja se formira unutar postojećeg društvenog okruženja. Želimo dati priliku i prostor  da se naveden sadržaj propituje, da se potakne razmišljanje na drugačiji način s obzirom na trajan proces reproduciranja postojećih društvenih uloga kao i produbljivanja rodne neravnopravnosti.

----

U istom razdoblju, paralelno ćemo izvoditi forum predstave s našim partnerima iz Slovenije, usporedit ćemo rezultate prikupljene uz pomoć tehnika legislativnog kazališta i anketiranja. Ovaj proces će biti stručno podržan od strane Mirovnog instituta iz Slovenije. Nalazi istraživanja koristit će se za poboljšanje strategija i pristupa rješavanju problema rodne neravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja u Sloveniji i Hrvatskoj. Tijekom i nakon završne faze projekta, podijelit ćemo ih s ključnim dionicima kao što su zakonodavci, stručnjaci i civilno društvo, kako bi se njihove potrebe i komentari mogli uzeti u obzir pri kreiranju politika na području projekta.

 

Također ćemo koristiti rezultate za poboljšanje programa i aktivnosti koje provodimo u našoj organizaciji i s našim partnerima. Proslijedit ćemo ih drugim organizacijama i institucijama koje se bave sličnim temama kako bi im pomogli u radu.

bottom of page